Vytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University

Dalykai dėstomi VDU Viešosios komunikacijos katedroje:

Courses taught at VMU Department of Public Communications: