Anglų-lietuvių terminai

Šiame puslapyje skelbiami su žurnalistika /medijomis susiję terminai anglų kalba ir jų vertimai į lietuvių kalbą. Atitikmenį pamatysite, laikydami pelės žymeklį virš žodžio/ių. Kai kurie vertimai nekelia abejonių, kiti dar nėra nusistovėję. Greta kai kurių matysite klaustuką skliausteliuose. Taigi, caveat emptor. Kai kur įrašyta pavardė asmens, kuris pirmas terminą panaudojo arba ženkliai prisidėjo prie jo išplitimo. Iš anksto dėkoju tiems, kurie pastebėję klaidą arba suradę kitą atitikmenį man parašys. Tuo atveju nepamirškite nurodyti šaltinį.

CreativeMinds WordPress Plugin CM Tooltip Glossary